Tinntrådsøm

Tinntrådsøm.
Denne siden er helt i startgropen.
Vi vil fylle siden med mønster og litt fremgangsmåter.

Vår leverandør av tinntråd, skinn m.m. er:

.

0000-dobbel
Den grå linjen viser hvordan tinntråden bli liggende i forhold til mønstertegningen.
Linjen viser ikke hvor tett tinntråden bli liggende

Enkle mønstre:

Avanserte mønstre:

Vår leverandør av tinntråd, skinn m.m. er

 

Ruteark for egne tegninger.
Klikk på for stor størrelse i eget vindu.

ruteark

 

Duodji