Brokade

Brokade

 

.

Hatnut "safe reflect" Reflexgarn
Hatnut «safe reflect» Reflexgarn kan brukes til innslag i brosjert mønster.Hatnut «safe reflect» Reflexgarn kan brukes til innslag i brosjert mønster.