Flesberg-drakten.

Nye skjortebroderi-mønster til Flesbergdrakten.
Konstruert etter gamle prinsipper.

Skjortekrager fra Flesberg er som oftest delt inn i hovedfelt, som er nær kvadratiske. med smale mellomfelt.  Oppbygningen av hovedfeltet er stort sett trekanter og firkanter i kombinasjoner.  Disse blir som oftest sydd i mørk farge.  Kløverkors, 8 bladroser og kors satt i figurer. Halskragene har typisk 10 hovedfelt.  Ermelinningen  har 5.

***

Nye mønster til Flesberg-vanter (Fastmaskehekling):

***

Mønster til gamle grindvevde forklebånd: