Mønster i korssting.

Gamle mønstre.
Mønster i korssting:

***
Brystkluter sydd på rødt stoff:

***
Gamle mønstre.
Etterligninger av perlenett:

***
Gamle mønstre.
Andre motiver: