Brikkevev med 6 og 8 hull.

Det vanlige er å bruke brikker med 4 hull til slike belter, men her er mønster til brikkevevd beltestakk belte med 6 og 8 hull.  Disse beltene blir en halv til en gang tykkere enn de som er vevd med 4 hull.  Innslagene må, som vanlig, slås hardt til.  Hvis en ikke trekker innslaget ekstra godt sammen vil disse beltene også bli en god del bredere enn med tilsvarende antall brikker med 4 hull.


Når vi vever med brikker med seks hull kan skillet dannes på to måter.  Den vanligste måten er den som er vist øverst på tegningen.  Innslagtråden (vist med rødt) legges inn i begge skiller, frem og tilbake, før brikkene vris og innslagene slås til.

For brikker med 6 og 8 hull:

 

 

Brikkevev bunadrelatert, med 6 hull:

Brikkevev bunadrelatert, med 8: