Bånd fra nord-samiske områder

Finnmark.

Komsebånd:

Skallebånd/komagbånd.

Skallene er vinter-fottøy sydd av skinnet fra reinens hode eller legger.  Båndene kan veves på vanlig stor grindvev.  Men grindvev med mønsterspalter er å foretrekke.

Skallebånd/komagbånd fra Lyngen:

Belter:
Kant og midtparti veves hver for seg og sys så sammen.

Belter:
Veves i ett stykke.

 

Gamle Skallebånd / komagbånd hvor det er benyttet belte-mønster.

Vevd del; 3x155cm

.

Undersider:

Bånd fra lulesamisk område.

 

Duodji