Bånd fra Sør-samisk område

Det tradisjonelle sørsamiske bosettingsområdet i Norge strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i Hedmark i sør.

.

 

 

duodji
duodje
duedtie