Flesberg

Nye skjortebroderi-mønster til Flesbergstakken / Flesbergdrakten i korssting.
Konstruert etter gamle prinsipper.

Majoriteten av skjortekrager fra Flesberg er sydd i korssting og som oftest delt inn i hovedfelt, som er nær kvadratiske. med smale mellomfelt.  Oppbygningen av hovedfeltet er stort sett trekanter og firkanter i kombinasjoner.  Disse blir som oftest sydd i mørk farge.  Kløverkors, 8 bladroser og kors satt i figurer. Halskragene har typisk 10 hovedfelt.  Ermelinningen  har 5.

Som oftest, for i de samlinger av mønster o.l. til skjortekrager som vi har sett finnes det et fåtall andre som bryter med den kvadratiske oppdelingen.  Disse er gjerne slik som mønsteret under.  Gjerne også i noe lysere farger.

Den samme oppbygningen av mønster finner vi også i Rollag.  Der de fleste skjortekrager og ermelinninger er delt opp i skråstilte kvadrater og lysere farger enn i Flesberg.  Vår teori er derfor at disse skjortekragene med avvik i mønstringen kan komme fra nord i Flesberg, helt opp under grensen til Rollag.

Skjortekrager og ermelinninger i plattsøm finnes også fra begge kommuner.


Denne mønsterdelen, kan det tenkes at den skal forestille tråd laget med slynge-stokker ?

*****

Gamle skjorte-mønster til Flesbergstakken / Flesbergdrakten i smøyg.

Seler i korssting:

*****

Mønsterdeler:

Gammelt mønster til Flesberg-vanter (Fastmaskehekling):

Nye mønster til Flesberg-vanter (Fastmaskehekling):

***

Mønster til gamle grindvevde bånd:
Det ser ikke ut til å være noen sterke tradisjoner for grind- eller brikkevevde vevde bånd i Flesberg.

Gamle mønstre, til serk fra Flesberg i hvitsøm (halslinning):
Serken er forløperen til dagens skjorter.
Sys på 16 tråders lin med DMC Cordonnet Special No. 40.
Tradisjonell farge er Blanc.

En linje i mønsteret er en tråd i stoffet. Eksemplet over er sting sydd over fire tråder.