Numedal

Numedal er et dalføre i Buskerud. Dalen er det sørvestligste av de store dalførene i Øst-Norge og strekker seg nord-nordvestover fra Kongsberg til Dagali. De største tettstedene og bygdene i dalen er Svene, Lampeland, Flesberg, Rollag, Veggli, Nore, Rødberg, Uvdal og Dagali.

Numedal som distrikt omfatter de tre kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Kongsberg blir av og til regnet som del av Numedal.  Nedenfor Kongsberg kalles dalføret Lågendalen.

Undersider:

Flesberg
Rollag
Nore og Uvdal

***


Forklebånd antagelig fra Numedal.