Teknisk – Grind o.l.

Teknisk.
Dette er en av mange måter å gjøre ting på.

Å starte på et bånd.


Etter å ha vevd  med «skrottråd» (den skal jo senere fjernes) slik at du har fått rett kant, spenning og ikke minst bredde legger du inn den innslagtråden du skal veve båndet med slik at du har en lang ende.  Skift til det andre skillet og slå til.
I enste skillet legger du inn tråden fra skyttelen fra den ene siden og enden av tråden inn fra andre siden.  Du vil da få dobbelt antall tråder i dette skillet, men i de fleste tilfeller vil ikke det vises.  Skift til det andre skillet og slå til.  Trekk deretter inn løkkene slik at bredden på båndet blir riktig (dette skal jeg forklare lengre ned.)
Her er det to innslag med sort.  Gjør dette to-tre ganger til før du klipper av enden og fortsetter å veve på vanlig måte.

***

Å avslutte et bånd.


I tredje siste og nest siste innslag fra der du skal avslutte båndet legger du inn, i tillegg til innslag-garnet, en solid garn-stomp du har brettet i to.  Se på bildet hvilke vei løkkene ligger.  Vev et innslag til med bare vevgarn slik at du kommer ut på samme side som siste løkke, klipp av garnet du vever med slik at du har en lang ende.

Pass hele tiden på at disse innslagene ikke sklir ut på renningen.  Det vi gjør er å veve tilbake i to innslag som alt er vevd. Stikk enden av vev garnet ned i første løkken, stikk så mye garn gjennom løkken som minst to ganger bredden på båndet.

Sjekk at alle innslag sitter slik de skal.  Trekk så forsiktig i tråd-endene som danner løkken.  Innslagtråden vil nå bli trykket gjennom nest siste skille og ut på motsatt side, juster bredden på vanlig måte.

Gjenta det hele med siste løkke.  Innslagtråden er nå vevd tilbake to skiller og sikret, endene kan nå sys inn og klippes av.

***

Å skjøte en tråd.

Vev tre fire innslag med gammel og ny tråd sammen.

Vær nøye med å stramme innslaget riktig, og slå det godt inn.


Gammel og ny ende kan klippes av.

***

Tolking av mønster og treing av grind.

Fire forskjellige måter å tegne samme tingen på i grindvev-mønster.
Alle fire forteller at den røde tråden enten er dobbelt så tykk som den hvite eller at det er to røde tråder som går i samme spalte eller hull hvis hvit og rød har samme tykkelse.

Flere varianter finnes også, men disse er de mest vanlige.


Mange av mønstertegningene viser bare halve grinden.  Senter på mønsteret er da merket med M.


M skal alltid være midt på grinden og er som oftest ett hull så tråden ved siden av vil bli spalte uansett om firkanten ligger over eller under streken.  Disse to eksemplene vil med andre ord gi akkurat den samme treingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *