Teknikk – brikkevev

Brikkevev  – teknikk.

Forvirring i hvordan tre brikker til brikkevev.
En del av våre mønstre inneholder ikonet:

GTT brikke oppsett

Mange skriver bokstaver på brikkene for å holde orden på hull og mønster.  I brikkeveving er det noen systemer som har bokstaver på venstre siden andre på høyre, hva som er rett eller galt er en diskusjon som vi ikke tar.

Ikonet vist på en del av mønstrene våre skal forstås slik at hvis en sitter i stolen og vever så er i dette tilfellet bokstavene høyre side av brikkene.  Hvis du har tredd mønsteret i brikker med bokstavene på andre siden (venstre) vil det bli feil i vevingen.

Bokstavene sier også i mange tilfeller noe om brikkenes startposisjon.

S og Z: Bildet viser treingen av brikkene på disse mønstrene vi har.
Som med det meste annet innen brikkevev, så er dette også en variant.

***

Stramme innslaget godt nok:


Det å stramme innslaget og slå det hardt nok inn er avgjørende for at mønsteret skal komme frem riktig.
 
På dette bildet er det samme treingen av brikkene, som er rett tredd, Eneste forskjellen er strammingen av innslaget.
***
 Jevn bredde:

Når vi legger inn innslaget strammer vi det ikke til med en gang.  Legg inn innslaget sånn at det blir igjen en liten løkke, vri om brikkene og slå innslaget til.  Nå kan du stramme innslaget sånn at løkken forsvinner og du får den bredden du skal ha.


Mange bruker den, men få vil snakke om den, en plast-mal for å måle bredden.  Her har vi brukt plast-remse av laminering-plast som vi har lagt dobbelt og bare satt en tråd imellom og slått en knute.  Tegn på en strek og du har en mal du kan skyve oppover båndet etter hvert som du vever.

***
 Kantene på Dublin A:

På drage-mønsteret Dublin A er det bare brikkene i kantene som lager tvinn. Isteden for å løsne hele renningen kan vi med enkelhet fiket dette problemet ved å flippe kant-kortene.
De fem kortene på hver side må flippes rundt vertikal-aksen en og en. Hvert kort skifter da fra enten z til s eller s til z alt etter som hva de er satt opp som.
I dette mønsteret er det bare de fem brikkene på hver side som skal flippes. Ingen av de andre.
Fortsett å veve som før. Resultatet er at kantene nå skifter retning og tvinningen vil etter hvert løse seg opp.

***

Noen brikker skal forover og andre kanskje bakover:

Det er enklere å holde styr på dette hvis du deler brikkene inn i to pakker ved å skyve de litt frem eller tilbake på renningen før du vrir.  På dette bildet er brikkene 1 til 5, 9 og 10, 17 til 24 flyttet litt forover, dette er de brikkene som skal vris fremover.  De andre brikkene, 6 til 8 og 11 til 16 som er i nedre pakke skal i dette tilfellet vris bakover.
***