Dreglehue

Dreglehue (Dregjilshuve, Spebarnslue, Kristnaluve, Dåpsluve) smøyg-mønster .

Smøyg 
Fra Wikipedia
 
Smøyg er en gammel broderiteknikk som går ut på å veve broderitråden opp og ned gjennom stoffet slik at det dannes et geometrisk mønster. Smøyg er en av teknikkene som kan anvendes til utsmykning av krager og mansjetter på hvite bunadsskjorter i bl.a. Telemark og Hardanger
 
Teknikken er i Europa kjent fra middelalderens tekstiler, og kan også sees på flere portrett-tegninger og -malerier utført av renessansekunstneren Hans Holbein d.y. ved hoffet til kong Henrik VIII av England. Smøyg broderes i regelen med tråd som avviker i farge fra stoffets bunnfarge.
 
12-16 tråders lin.
 
Dregilhuve:
(Dregjilshuvo, Spebarnslue, Kristnaluve Dåpsluve)

Vi må ta forbehold om feil i våre mønstre.

Noen av disse mønstrene inneholder tegnet svastika. Vi har på våre sider valgt å legge ut mønstre uten dette. Fullstendig mønster kan sendes på epost på forespørsel.


Facebook-gruppe for smøyg.
Bokomtale: Smøyg

Smøyg er også kjent som bleiesaum, dragsaum, glitt, oddstøng, smettesaum, strekesting, trekkesaum, vevsaum.
Dansk: trækkesøm.
Svensk: vävsøm.
Engelsk pattern darning.
Fransk: point damassé og point de reprise.
Tysk: stopfstich, damaststich, runtenische webstich.

55 count = 21,6 tråder pr cm
40 count = 16 tråder pr cm
36 count = 14 tråder pr cm
32 count = 12,6 tråder pr cm
30 count = 11,8 tråder pr cm
28 count = 11 tråder pr cm

 

Dreglehue
Dregjilshuve
Spebarnslue
Kristnaluve
Dåpsluve

NBF2014-1626
Pannedelen (blesi)
12 tråder lin med Mora redgarn

Baksiden av samme.