Belter

Fargenummer i våre mønstre er basert på Toho-perler levert av Perle Betta, Bø i Vesterålen. Passende stramei leveres av Thuve-Stua, Oslo.
Gamle og nye mønster.
Vi må ta forbehold om feil i våre mønstre.