Bringekluter i korssting 2.

Bringekluter i korssting 2
Gamle mønstre.

Kommersiell bruk av våre mønstre tillates ikke uten avtale.
Vi må ta forbehold om feil i våre mønstre.

***
Etterligninger av perlenett:

***
Brystkluter sydd på rødt stoff:

***
«Mursteinsroser»:

***

Sort/hvitt:
(Ikke tradisjonelle)

***
Andre motiver: